Business

สล็อตเว็บตรง 8 Tips On How To Protect A New Car And Keep It Brand New

Regular car maintenance and care will help prolong the life of your car. Save the following 8 car maintenance tips on how to protect a new car, as well as save many unexpected costs. สล็อตเว็บตรง

เว็บเกม สล็อต1234 joker ทำเงินของเรายังได้รวบรวมเกมทำเงินมากมายมาไว้ในเว็บเดียวทำให้ สามารถสนุกกับเว็บเกมทำเงินของเราได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าท่านจะชื่อชอบการเล่นเกมแบบไหนถนัดแบบไหนท่านก็สามารถเข้ามาเลือกเล่นในเว็บของเราได้เลย สล็อตเว็บตรง แตกง่าย เป็นเว็บเกมทำเงินที่ส่งตรงมาให้ท่านจากต่างประเทศทำให้ท่านสามารถสนุกกับเราได้อย่างปลอดภัย มั่นใจได้เลยว่าท่านจะทำเงินกับเราได้จริงแน่นอน

1. Scheduled maintenance

Most car owners don’t attach much importance to scheduled car maintenance. Without your awareness, this causes your car to deteriorate more and more over time. If your vehicle has a warranty book, be sure to take it to a service shop to have it serviced on time. Usually about 3,000 – 5,000 km or every 3 – 6 months, the car should be serviced once. 

In addition, some parts of your car need to be replaced by time, not by kilometers. Please ask the technician to check a number of items such as lubricating the oil filter, and fuel filter as well as steering wheel joints, rotuyn … to make sure your car always works stably. 

2. Repair immediately after damage

If you want to keep your car as durable and beautiful as new, as well as protect your wallet, pay attention to seemingly insignificant problems on the car such as broken trim panels, torn seat cushions, or electrical system problems…

Even minor incidents that are not handled early will tend to increase, leading to heavy damage. And surely your car will degrade accordingly. Therefore, fixing it as soon as you find any damage is how to protect a new car. Take a look at this aaa membership discount for seniors because this can help you earn a lot in car insurance and offer you a new car protection package worth it. 

3. Check the oil

If you don’t remember the last time you changed your car’s oil, do it right away. Remember that regular oil checks are the key to the “health” of your car. Even a car that isn’t leaking oil can potentially leak oil and quickly turn something into a hazard.

The simplest way to check the oil is that you can apply it right at home. The antifreeze can be pink, green, or yellow and is best viewed throughout a transparent plastic container or an oil dipstick. If you see a brown color, the oil needs to be changed immediately. Utilize a Valvoline $24.99 oil change coupon to not cost too much on the oil change. 

4. Clean the engine cooling system

The car engine has to work hard to keep up on many roads every day. So it is quite understandable when the engine is always high temperature, dirty. Although it doesn’t need to be replaced often, you should at least clean the system and cool the engine.

What is the best way to protect a new car? The cooling system should be cleaned every 2 years or 38,000 km for most vehicles. Make sure the system is cleaned and cooled with a specialized solution. A car without coolant cannot run for long.

5. Change tire position

Talking about how to protect a new car, tires are one of the most easily degraded parts. However, not everyone can afford to change tires regularly. Therefore, changing tire position is the perfect solution to reduce uneven wear and increase tire life. The replacement cycle is 2 times per year or every 10,000 km.

You should change the tires in an X shape: front right tire down rear left and front left down rear right. However, for some sports cars, you are only allowed to change in the intended direction.

6. Attention to detail

In order to protect the “loving driver” you first need to understand it, more importantly, detect abnormalities in your vehicle. Distinct noises, strange smells, or anything unusual is some of the signs your vehicle should be taken to a garage for repair.

When you’ve been driving long enough, personal experience will help you realize your car is “sick”. And although some people are very reluctant to spend a certain amount of money to have their car checked. But if you want your car to always run stably, don’t take it lightly.

7. Limit rust

Surely no car owner wants their pet car to appear rusty, or look very unsightly. Therefore, not parking in garages that are too hot is how to protect a new car. A spacious and cool parking space will help you limit more risks. Moreover, you should also avoid parking in the sun, because if left in the sun for a long time, the paint will be aging, discolored or peel. Notably, the interior’s components will also deform, losing their aesthetic appeal and shortening the vehicle’s lifespan.

After riding in the rain, you should wash your car the next day when it’s sunny and dry to avoid salt, acid, and dust in rainwater that will stain metal parts. And make sure that the openings, especially technical parts that are prone to water accumulation such as the edge of the steering wheel, rearview mirror, inside the bolt holes of the wheels, and grille, … will be sprayed dry. 

8. Avoid going too short distances

There are many people who think that the less the car goes, the newer and more durable it is. This is really a huge mistake. Remember that the distance is too short, causing the engine to not be warmed up enough, damaging the engine, fuel consumption, and reducing the life of the silencer.

If you pay attention, you will see that the exhaust in the early morning will have a bit of steam. And if you don’t drive the car for a long enough distance to be able to evaporate all the steam. A large amount of water can accumulate in the silencer and cause rust.

However, when driving you should pay attention, gentle acceleration and no sudden braking are two of the ways to save fuel. Not only that, but this also helps protect your car from damage as well as increase the life of the car.

Summary

Above are 8 tips to keep your car like new that you must remember if you own a beloved car. However, these are not all the secrets that we want to share with you. The best saving tip on how to protect a new car is utilizing coupons at FindCouponHere – a website that provides coupons and discounts for well-known retailers. Follow and visit us every day to equip yourself with the most useful knowledge.

Charles Jaxon

I am a Web Developer at different sites come and visit now. Web development company Read more latest Govt jobs Read more Indeed jobs Read more Pakistan jobs Read More PPSC Read More PPSC Read More FPSC Read More FPSC Read More Pak Army Jobs Read More Army Jobs Read More Punjab police Jobs Read More police Jobs

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button